palowicekwch

Kościół Wolnych Chrześcijan

Kościół Wolnych Chrześcijan w Palowicach to społeczność chrześcijańska, tworzona przez osoby, które w swoim życiu zdecydowały się "pójść za Jezusem". Wierzymy, że Kościół to nie tylko budynek, ale coś znacznie więcej - to właśnie ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który poprzez śmierć na krzyżu stał się ofiarą za ludzki grzech, i wyznają Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Pan Bóg przez Ducha Świętego powołuje do Bożej rodziny ludzi na całym świecie, a poszczególne zgromadzenia stanowią tylko część tego Kościoła. Dlatego wielu chrześcijan, mówiąc o miejscu swoich zgromadzeń, często używa słowa "zbór", gdyż słowo "kościół" niesie za sobą jeszcze coś więcej. 

Ludzie

W zborze w Palowicach, z jednej strony jako zwyczajni ludzie, a z drugiej - część wspomnianego Kościoła, którego Głową - jak mówi Biblia (Ef. 1:22) - jest sam Chrystus, spotykamy się, aby wspólnie oddawać chwałę Temu, dzięki któremu mamy życie. I nie tylko życie tu na ziemi, ale także pewność życia wiecznego, gdy to ziemskie już się zakończy. Bo "kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży." (ew. Jana 3:36)

Spotkania

Podczas nabożeństw chcemy wspólnie uwielbiać Pana Boga poprzez teksty śpiewanych pieśni i przez modlitwy. Jest także czas kazania - usługi Słowem Bożym, poprzez które sam Bóg chce przemawiać do człowieka. Nie tylko podczas niedzielnych kazań, ale także na co dzień, bo przecież nasze życie nie ogranicza się do "wizyt w kościele", ale trwa dzień w dzień, 24h na dobę. Dlatego ważna jest także osobista społeczność człowieka ze Stwórcą, co jest możliwe właśnie dzięki Biblii - Cudownemu Bożemu Słowu.

Ważną częścią podczas niedzielnych zgromadzeń jest także "Wieczerza Pańska" - czas wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa - tak ważnego wydarzenia w dziejach ludzkości. Chcemy pamiętać o tym i czynić to, aż przyjdzie. Tak jak powiedział w swoim Słowie.

Oprócz zgromadzeń niedzielnych organizujemy też wiele innych spotkań, na które zawsze, tak jak i z resztą na nabożeństwa niedzielne, serdecznie zapraszamy! Jeżeli chcesz spędzić czas w społeczności dzieci Bożych lub po prostu jesteś ciekawy co to takiego, przyjdź. Ale co ważniejsze, chcemy zachęcić Cię: przyjdź do Jezusa. To On jest jedynym Zbawicielem, Bogiem i życiem wiecznym.

"Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym." (I Jana 5:20) Naszym pragnieniem jest, by pewność życia wiecznego mogła dotyczyć także Ciebie!

Strona

Ta strona powstała z myślą o tym, by podzielić się z Tobą tym, co Pan Bóg czyni, jaki jest i czego możemy uczyć się od Niego z Biblii - Jego Słowa. Jeżeli trafiłeś tu po raz pierwszy, zachęcamy do skorzystania z video-przewodnika. Dzięki niemu dowiesz się w skrócie czego i gdzie szukać na tej stronie. Wierzymy, że znajdziesz tu wiele inspirujących materiałów :)

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcamy do kontaktu.


"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."

2 List do Tymoteusza 3:16, BW