Wystawa Biblii

wystawa biblii

Co to za wystawa? Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki - Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. 3500 lat opowiedziane w godzinę dla dzieci. Dwie i pół godziny jako instruktaż dla oprowadzających. 30 razy zatrzymujemy się, aby przyjrzeć się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych na papirusie i pergaminach. Zobaczymy pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura. Faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku po łacinie i hebrajsku.


  • Pytanie emerytowanej nauczycielki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

    Sam pomysł na wystawę powstał dzięki temu, że w programie szkół podstawowych i gimnazjum istnieje spora luka edukacyjna w tej dziedzinie. Dane dotyczące powstania Biblii podawane są w sposób fragmentaryczny i niekompletny. Zgromadzenie w jednym miejscu 3500 lat historii zastępuje podróżowanie po wielu muzeach Europy i pozwala uczniom zapoznać się stulecie po stuleciu z jego szczególnymi walorami. Biorąc udział w tej interaktywnej podróży, dostajemy do ręki w postaci reprintu przedstawiciela każdej z epok.

  • Pytanie czytelnika bloga

    Całość prezentacji trwa 45 minut plus czas na pytania zwiedzających, który zajmuje od 15 do 30 minut. Przeczytanie całej treści zamieszczonej na tablicach trwa ok. 2 godzin. Wytrwali na zwiedzanie poświęcają trzy godziny. Oprócz normalnego zwiedzania robione są również prelekcje zaznajamiające z tematem, w postaci pokazów slajdów oraz warsztaty dotyczące sztuki kaligrafii - całościowy program w jednodniowym cyklu trwa wtedy 5 godzin razem z warsztatami.

  • Pytanie zwiedzających

    To nietypowa wystawa mająca na celu zetknięcie zwiedzających z procesem powstawania pism oraz zaznajomienie ich z żywym słowem. Można dotykać wszystkich książek, pergaminów i papirusów, można wziąć do ręki 13 kg woluminy oraz zwoje ze skór zapisane w języku hebrajskim. Są również repliki dzbanów, w których zostały przechowane do naszych czasów owe zwoje. Jedynie oryginały znajdują się za szkłem, są jednak również do wglądu po ściągnięciu zabezpieczeń - do każdego ze średniowiecznych wydań mamy do dyspozycji oryginał lub ręcznie wiernie wykonane współczesne kopie.


"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."

2 List do Tymoteusza 3:16, BW