Szkółki

"Cośmy słyszeli i poznali, I co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu: Chwalebne czyny Pana i moc jego, Oraz cudowne dzieła, których dokonał."

Psalm 78:3-4

"Szkółki" to spotkania dla naszych najmłodszych, by już jako dzieci mogli poznawać Pana Jezusa - Zbawiciela.
Dzieci w wieku 4-6 lat mają swoje spotkania podczas niedzielnego nabożeństwa, natomiast starsze (szkoła podstawowa) zapraszamy dodatkowo w soboty o 14.00.
Jest to czas wspólnej radości przeznaczony na lekcje biblijną, śpiew, naukę i mnóstwo innej dobrej zabawy. To niezapomniane chwile przeżyte w gronie równieśników, które na długo pozostają w pamięci.