Obozy American English Camp

Historia

Pomysł takiego Obozu zrodził się jesienią 1989. Pierwszy odbył się latem 1990. Początkowo obozy odbywały się w budynku i na terenie KWCH w Palowicach. Po 4 latach z powodu dużej frekwencji wynajmowaliśmy Szkoły w Palowicach, Leszczynach, Szczejkowicach. Latem 2002 roku English Camp odbył sie na Mazurach w Kopanicy. Od 2003 roku powróciliśmy znowu do rozbudowanego Domu Zborowego w Palowicach. Od samego początku w Obozach biorą udział wykładowcy oraz młodzież z różnych Stanów Ameryki Płn. Ostatnimi laty w English Campach pomaga grupa osób z Kalifornii, Pensylwanii oraz z Wielkiej Brytanii.

Cel

Pomóc młodzieży w nauce języka angielskiego. Wszystko to w dobrej atmosferze miłości, radości, głównie poprzez prowadzenie zajęć konwersacyjnych, współzawodnictwo 4 grup "kolorowych", prace manualne i wspólne zabawy ruchowe na wolnym powietrzu. Obóz jest prowadzony przez ludzi, dla których Bóg i Jego Słowo - Biblia jest najwyższym autorytetem w sprawach wiary i praktycznego życia. Dlatego też każdy dzień kończymy wieczornym uwielbieniem Boga poprzez radosne pieśni, świadectwa Bożego prowadzenia w życiu jak i krótkie kazania tematyczne.

Termin

Obozy trwają 8 dni. Przyjazd  w niedzielę po południu, rozjazd - po obiedzie w następną niedzielę. Od 2012 roku Obozy "American English Camp" odbywają się dla dwóch grup wiekowych. Pierwszy obóz dla nastolatków w wieku 10-13 lat rozpoczynamy zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, a drugi obóz dla młodzieży w wieku od 14 lat rozpoczyna się w drugą niedzielę lipca (na tym obozie nie ma górnego limitu wieku).


  • Zabawa

     

  • Nauka

     

  • Relacje

     


Galeria

 


Dojazd