Grupy domowe

"I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach."

Dzieje Apostolskie 2:42

Grupy domowe to w trakcie tygodnia dodatkowa okazja do wspólnej społeczności przy modlitwie i Słowie Bożym.
Chcemy za przykładem chrześcijan z pierwszego wieku trwać w Słowie Bożym, we wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwach (Dzieje Apostolskie 2:42). Cotygodniowe spotkania w grupach pozwalają dzielić się tym, co przeżywamy z Bogiem, mówić o naszych troskach, potrzebach. Jest to też czas poznawania Pisma oraz wspólnej modlitwy.
W miarę możliwości najpierw staramy się pomagać sobie nawzajem w grupie, a potem, jeśli jest taka potrzeba, prosić o pomoc Starszych.
Grupy liczą do 20 osób. Spotkania odbywają się “po domach”, w wybranym indywidualnie przez daną grupę dniu tygodnia.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej odnośnie funkcjonowania grup, skontaktuj się ze Starszymi Zboru.