• alt-icon

logopalowicekwch

Kościół Wolnych Chrześcijan w Palowicach

Kościół Wolnych Chrześcijan w Palowicach to społeczność chrześcijańska, tworzona przez osoby, które w swoim życiu zdecydowały się "pójść za Jezusem". Wierzymy, że Kościół to nie tylko budynek, ale coś znacznie więcej - to właśnie ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który poprzez śmierć na krzyżu stał się ofiarą za ludzki grzech, i wyznają Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Pan Bóg przez Ducha Świętego powołuje do Bożej rodziny ludzi na całym świecie, a poszczególne zgromadzenia stanowią tylko część tego Kościoła. Dlatego wielu chrześcijan, mówiąc o miejscu swoich zgromadzeń, często używa słowa "zbór", gdyż słowo "kościół" niesie za sobą jeszcze coś więcej.

Więcej informacji - O NasNauczanie

Wydarzenia

Pszenica i Kąkol

2 List do Tymoteusza 3.16

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany"

Biblia jest Bożym Słowem danym ludziom przez Boga. Słowo Boże spisane przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Doskonałe w każdym aspekcie. Biblia opisuje dzieje całego wszechświata od stworzenia, poprzez powołanie Izraela, przekazanie prawa Bożego ludziom, przyjście Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, powtórne przyjście, a także czasy ostateczne.